Menu Home

Prin sufletul tău va trece sabie

Duminică, 12 noiembrie 2017, bisericii parohiale i-a fost oferită, de către credincioșii Viorel și Viorica, icoana Maicii Domnului cu 7 săgeți. Prezentând credincioșilor această icoană a fost tâlcuită semnificația săbiilor ce-i pătrund inima Maicii Domnului.

Fundamentul scripturistic pentru această Icoană este prorocia Dreptului Simeon, care a ieșit în întâmpinarea Domnului atunci când a fost dus la Templul din Ierusalim de către Fecioara Maria și Iosif, la 40 de zile după Nașterea Sa. Atunci, Dreptul Simeon i-a zis Născătoarei de Dumnezeu: „Iată, Acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora din Israel şi ca un semn care va stârni împotriviri. Şi prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile din multe inimi” (Luca 2, 34-35). Împlinirea profeției a avut loc în Vinerea cea Mare, când Domnul fiind pironit pe cruce a rostit șapte cuvinte:1. «Părinte, iartă-le lor, căci nu ştiu ce fac!» (Luca 23, 34)2. «Adevărat grăiesc ţie, astăzi vei fi cu mine în rai» (Luca 23, 43)3. «Femeie, iată fiul tău!… Iată mama ta!» (Ioan 19, 26-27)4. «Mi-e sete» (Ioan 19, 28)5. «Eli, Eli, lama sabahtani?» (Matei 27, 46 ; Marcu 15, 34). «Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai părăsit?»6. «Săvârşitu-s-a» (Ioan 19, 30)7. «Părinte, în mîinile Tale încredinţez duhul Meu» (Luca 23, 46)

Durerea Maicii poate fi văzută ca un simbol al fiecărei persoane care suferă necazuri și durere ca urmare a abandonului, a pierdeii, a suferinței, a morții, a disperării, o mulțime de chinuri care ne ies în cale în această viață pământească.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut