Menu Home

NU TE LĂSA PĂCĂLIT! (VI)

Propovăduitorii aventiști, de ocazie, distribuie filade prin care „neștiutorii” primesc „studiu biblic” ,realizat simplist și tendențios, pus sub semnul unei lozinci foarte bine alese, care distruge, din fașă, întregul eșafodaj al propovăduirii mincinoase, arătând sub sloganul „NU TE LĂSA PĂCĂLIT!” că au orbit ochii lor şi s-a împietrit inima lor ca să nu vadă cu ochii şi să nu înţeleagă cu inima (In 12, 40).

Minciuna:6. Au păzit apostolii sabatul?

„Şi după obiceiul său, Pavel a intrat la ei şi în trei sâmbete le-a grăit din Scripturi” (Fapte 17, 2),

Şi plecând cu corabia de la Pafos, Pavel şi cei împreună cu el au venit la Perga Pamfiliei. Iar Ioan, despărţindu-se de ei, s-a întors la Ierusalim. Iar ei, trecând de la Perga, au ajuns la Antiohia Pisidiei şi, intrând în sinagogă, într-o zi de sâmbătă, au şezut.” (Fapte 13, 13- 14),

„Şi în ziua sâmbetei am ieşit în afara porţii, lângă râu, unde credeam că este loc de rugăciune şi, şezând, vorbeam femeilor care se adunaseră.” (Fapte 16, 13),

Şi vorbea în sinagogă în fiecare sâmbătă şi aducea la credinţă iudei şi elini.” (Fapte 18, 4)

Răspuns: Da, cartea Faptele Apostolilor arată în mod clar că pavel și Biserica primară au păzit sabatul.

Adevărul: Marele Apostol Pavel, dacă mergea sâmbăta la sinagogă, nu mergea acolo ca să prăznuiască sâmbăta, ci pentru că acolo se adunau iudeii (Ioan 18, 20) şi avea prilejul să le vorbească din Scripturi (Fapte 17, 2), căci așa cum este știut, în orice cetate ajungea Sf Pavel le vorbea despre Hristos mai întâi evreilor, apoi păgânilor. Unde putea găsi cât mai mulți evrei adunați la un loc? În sinagogă. În ce zi? Sâmbătă. Deci sinagoga și sâmbăta erau doar condiții favorizante ale propovăduirii. Dar Apostolul Pavel vorbea nu numai prin sinagogi, ci şi în pieţe şi prin case (Fapte 17, 17; 18, 6-7), ba chiar şi în afară de porţile cetăţii, în câmp (Fapte 16, 13); apoi, el vorbea nu numai sâmbăta, ci şi în fiecare zi şi noapte (Fapte 17, 17; 20, 31). Marele Apostol Pavel nu mergea la sinagogă pentru că cinstea acest loc de adunare a evreilor, căci atunci ar însemna că el a cinstit şi casele şi areopagul şi locurile din afara cetăţilor pe unde mergea şi predica. Şi ce odihnă avea Marele Pavel în ziua sabatului, de vreme ce el se ostenea lucrând pe ogorul inimilor, în slujba cuvântului lui Dumnezeu (Fapte 6, 2)? Dacă marele Apostol Pavel ar fi serbat sabatul, după cum vi se pare vouă, sectarilor, atunci cum ar fi învăţat cele dimpotrivă, zicând: Nimeni deci să nu vă judece pentru mâncare sau băutură, sau cu privire la vreo sărbătoare, sau lună nouă, sau la sâmbete, care sunt umbră celor viitoare, iar trupul (este) al lui Hristos (Col. 2, 16-17).

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut