Menu Home

Din vremea Legii despre vremea Harului

Să cercetăm dacă s-a îngrijit Domnul să ne descopere mai dinainte ceva despre apă şi despre cruce.

Despre apă s-a scris, vorbind de Israil, că iudeii nu vor primi botezul, care aduce iertarea păcatelor, ci-şi vor întocmi ei altceva.

Că spune profetul: Spăimântează-te, cerule, şi de aceasta mai mult să se cutremure pământul, că două rele a făcut poporul acesta: M-a părăsit pe Mine, izvorul viu al apei, şi şi au săpat loruşi groapa morţii (Ieremia 11, 12, 13).

Oare piatră pustie este Sinai, muntele cel sfânt al Meu? Că veţi fi ca puii de pasăre, care zboară când li s-a luat cuibul (Isaia 16, 1-2).

Şi iarăşi zice profetul: Eu voi merge înaintea ta şi voi face munţii şes, uşi de aramă voi zdrobi. zăvoare de fier voi sfărâma şi-ţi voi da vistierii ce stau la întuneric, ascunse şi nevăzute, ca să cunoşti că Eu sunt Domnul Dumnezeu (Isaia 45, 2-3).

Şi: Veţi locui în peşteră înaltă de piatră tare; apa ei nu seacă niciodată. Veţi vedea împărat cu slavă şi sufletul vostru va cugeta frica Domnului (Isaia 33, 16-18).

Şi iarăşi în alt profet zice: Şi va fi cel ce face acestea ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care şi va da rodul său la vremea sa şi frunzele lui nu vor cădea şi toate câte va face vor spori (Psalmii 1, 3-6).

Nu aşa sunt necredincioşii, nu aşa, ci ca praful pe care-l spulberă vântul de pe faţa pământului. De aceea nu se vor scula necredincioşii la judecată, nici păcătoşii în sfatul drepţilor; căci cunoaşte Domnul calea drepţilor şi calea necredincioşilor va pieri (Psalmii 1, 3-6).

Înţelegeţi că a vorbit în acelaşi timp şi de apă şi de cruce”. (Epistola lui Barnaba)

În Sâmbăta Luminată, împreunăslujind cu părintele Constantin, paroh al parohiei Răzvani, s-a savârşit slujba luminării (Sf Botez) pentru un prunc din parohie.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut