Menu Home

Oglinzi vestitoare ale Învierii Soarelui dreptății

Înfricoşatu-s-au femeile purtătoare de mir văzând arătare de înger la mormânt şi vestea Învierii primind ca pe un mir nestricăcios ce le mângâia sufletele, închizând toate rănile întristării, au plecat să propovăduiască pe Hristos, Cel Ce a binevoit a fi laudate ele aşa :

Bucurați-vă, cele ce ați primit mirul înțelepciunii;

Bucurați-vă, bună mireasmă a sufletelor smerite;

Bucurați-vă, cununa femeilor bine cinstitoare de Dumnezeu;

Bucurați-vă, scăparea celor prigoniți de îndoială;

Bucurați-vă, încredințarea celor biruiți de teamă;

Bucurați-vă, lumina celor din întunericul necunoştinței;

Bucurați-vă, întărirea celor ce se clatină în nădejdea învierii;

Bucurați-vă, înfrumusețarea sufletelor evlavioase;

Bucurați-vă, flori neveştejite ale Împărăției cerurilor;

Bucurați-vă, pomi cereşti sădiți în Raiul desfătărilor;

Bucurați-vă, bucuria maicilor celor credincioase;

Bucurați-vă, podoaba fecioarelor celor înțelepțite de Dumnezeu;

Bucurați-vă, purtatoarelor de mir femei, oglinzi vestitoare ale Învierii Soarelui dreptății !(Acatistul Sfintelor femei Mironosițe)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut