Menu Home

Bucură-te, prin care satana suspină

Ceata demonilor, văzându-te pe tine, mu­cenice, că i-ai biruit pe ei prin luptă, căderea lor cu suspin amar o plângeau și acestea ziceau: Cum purtătorul de trup pe cei fără de trup i-a biruit și lui Dumnezeu cântă: Aliluia!

Icos 10:

Toiag de biruință mare și atotputernic ai ridicat asupra amăgirii elinilor; pentru aceasta și purtător de biruință te numești, Mucenice Gheorghe, de care noi, minu­nân­du-ne spre laudă zicem ție unele ca acestea:Bucură-te, pierzătorul demonilor;Bucură-te, surpătorul elinilor;Bucură-te, cel ce ai sfărâmat pe idolii cei ne­însuflețiți;Bucură-te, cel ce ai vădit meșteșugirile lor;Bucură-te, că stăpâniri și începătorii ai în­fruntat;Bucură-te, căci cu vărsarea sângelui tău pe Leviatan l-ai înecat;Bucură-te, cel ce focul amăgirii l-ai stins;Bucură-te, cel ce lățirea politeismului ai stins;Bucură-te, înfricoșătorule arzător al capiștilor;Bucură-te, prea puternicule sfărâmător al idolilor;Bucură-te, prin care satana suspină;Bucură-te, prin care păgânismul oftează;Bucură-te, purtătorule de biruință, Mare Mu­­cenice Gheorghe!

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut