Menu Home

Se apropie sorocul nemincinoasei fagăduințe

„Înjumătăţindu-se Praznicul, sufletul meu cel însetat adapă-l cu apele dreptei cinstiri de Dumnezeu, Mântuitorule; că tuturor ai zis: Cel însetat să vină la Mine şi să bea! Izvorule al vieţii, Hristoase Dumnezeule, slavă Ţie!“

„Apropiatu-s-a revarsarea cea din plin a dumnezeiescului Duh peste toți, precum este scris. Sorocul nemincinoasei făgăduințe, date Ucenicilor de Hristos, dupa Moartea, Îngroparea şi Învierea Sa, ajungând la înjumătățire, vesteşte, adeverind, arătarea Mângâietorului“.

„Cât de sfințită cu adevărat este sărbătoarea aceasta! Că rădacină fiind a înjumătățirii praznicelor celor mari, este luminată dintr-amândouă părțile“.

„Sosit-a, astăzi, înjumătățirea Cincizecimii, luminată dintr-o parte de dumnezeiasca lumină a dumnezeieştilor Paşti, iar din cealaltă strălucind de harul Mângâietorului“.

Miercuri, 2 mai 2018, în biserica parohială s-a citit Acatistul Învierii Domnului.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut