Menu Home

Păstorul meu, nu mă pierde pe mine

Înțelesul cel greu de pătruns, căutând Filip să-l înțeleagă, grăia: Doamne, arată nouă pe Tatăl. Iar Tu ai zis către dânsul: Atâta vreme ai fost cu Mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru Mine și Eu întru Tatăl? De aceea, Ție, Celui ce ești necuprins, cu frică Îți grăim:

Iisuse, Dumnezeule cel mai înainte de veci;

Iisuse, Împăratul cel preaputernic;

Iisuse, Stăpânul cel îndelung-răbdător;

Iisuse, Mântuitorul cel preamilostiv;

Iisuse, Păzitorul meu cel preabun;

Iisuse, curățește păcatele mele;

Iisuse, ridică fărădelegile mele;

Iisuse, iartă nedreptățile mele;

Iisuse, Nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine;

Iisuse, Ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine;

Iisuse, Ziditorul meu, nu mă uita pe mine;

Iisuse, Păstorul meu, nu mă pierde pe mine;

Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!

(Acatistul Domnului Iisus Hristos)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut