Menu Home

Sfânta Treime: teologie şi iconomie

Înţelegerea cea neînţeleasă căutând să o înţeleagă marele între prooroci Moise, a zis: arată-mi mie faţa Ta! Însuţi cunoscut să Te văd pe Tine. Iar Tu ai zis către dânsul: spatele Meu vei vedea, dar faţa Mea nu se va arăta ţie că nu va vedea omul faţa Mea şi să rămână viu. Dar nouă, deşi nevrednici fiind, ai binevoit a Te arăta pe Tine în faţa Unuia-Născut Fiului Tău (Acatistul Sfintei Treimi)

Cunoaşterea lui Dumnezeu, în conformitate cu îndrumarea Sfintei Scripturi şi a Părinților Bisericii, poate fi infățişată prin folosirea a două concepte:

Teologia, face referire la ceea ce e Dumnezeu în Sine, la neparticipabilitatea Sa dupa ființă. „Dumnezeu e dincolo de concepte, fără nume, mai presus chiar decât numele de Dumnezeu”;

Iconomia reprezintă relația lui Dumnezeu cu cosmosul şi omul. „Prin manifestarea iconomica şi prin darul energiilor dumnezeieşti, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeul Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt Se descoperă şi Se manifestă. Plenitudinea acestei revelații este întruparea lui Dumnezeu-Cuvântul şi prezența Sfântului Duh în om şi creație”.

Luni, 28 mai 2018, s-a serbat, de către preoți şi popor, hramul bisericii si parohiei Lupşanu, spre slava Sfintei, Celei de o ființă şi nedespărțitei Treimi.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut