Menu Home

…Şi pe toţi care înaintea acestei icoane vor cinsti după…

...Şi pe toţi care înaintea acestei icoane vor cinsti după vrednicie pe preabinecuvîntata Fecioară şi Maică a Domnului nostru Iisus Hristos, preaiubitul Tău Fiu, şi ca pe o mijlocitoare a neamului creştinesc o vor chema în rugăciunea către Tine şi în ajutor la nevoile şi necazurile lor, învredniceşte-i să dobîndească izbăvire, apărare şi grabnic ajutor. Dă-le lor cu milostivire iertare de greşeale, şi degrab să primească harul cerut de la Tine şi să afle mila dorită de la iubirea Ta de oameni şi părtaşi împărăţiei să fie cu îndurările Celui ce S-a născut dintr-însa cu trupul, ale Unuia-Născut Fiului Tău, Dumnezeului celui întrupat şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, cu Care eşti binecuvîntat, cu Preasfintul şi bunul şi de viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

La pomenirea Sf Chiril al Alexandriei, 9 iunie 2018, după Sfânta Liturghie şi parastas, s-a oficiat rânduiala sfințirii icoanei Maicii Domnului, Îndrumătoarea. 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut