Menu Home

Căzând înaintea Ta, mulţumim

Învrednicindu‑ne, Stăpâne, de binefacerile Tale şi de bucuriile ce ne‑ai dăruit, ca nişte robi nevrednici alergând către Tine cu umilinţă, cu osârdie alergăm la Tine, mulţumire aducem Ţie după putere, şi ca pe un Dătător de bine şi Făcător a toate slăvindu‑Te, strigăm: slavă Ţie, Dumnezeule, întru tot milostive.

Ca o smerită mulțumire pentru darurile cereşti de ploi linistite şi îmbelşugate primite duminică şi joi, ce au trecut, în a doua Duminică după Rusalii, 10 iunie 2018, s-au adus Domnului mulțumire şi recunoştință, oficiindu-se rânduiala slujbei de mulțumire.

Precum leprosul vindecat, ce s-a întors să multumească Domnului în genunchi (Lc 17, 16), smerindu-şi trupul, şi noi cei din biserică am unit rugăciunea cu semnul smereniei, aşa precum rugăciunea glăsuieşte:

căzând înaintea Ta, mulţumim, rugând cu umilinţă nemăsurata şi nespusa Ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi acum rugăciunile robilor Tăi şi cu milostivire i‑ai învrednicit a li se împlini cererile, aşa şi de acum înainte învredniceşte‑i a spori întru dreapta credinţă, în dragostea cea către Tine şi cea către aproapele şi întru toate faptele cele bune şi a dobândi ale Tale binefaceri, împreună cu toţi credincioşii Tăi. Mântuieşte‑i de toată reaua întâmplare, dăruindu‑le pace şi linişte. Şi ne învredniceşte pe toţi, totdeauna a grăi şi a cânta Ţie şi Celui fără de început al Tău Părinte şi Preasfântului şi bunului şi de‑viaţă‑făcătorului Tău Duh, Dumnezeului celui slăvit întru o fiinţă. Slavă Ţie, Dumnezeului nostru, Dătătorului nostru de bine, în vecii vecilor. Amin.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut