Menu Home

Prealăudate Doamne, dă pașnică jertfire a primelor roade și bună folosire a secerișului

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce cu marea Ta milă ne-ai învrednicit să ajungem la vremea aceasta și ai bine­cu­vântat cununa anului, dând roade din belșug; Cel ce cu marea Ta bună­tate ai lăsat pământul să ne fie nouă spre hrană, Prealăudate Doamne, dă cele spre mântuirea sufletelor noas­tre, pașnică jertfire a primelor roade și bună folosire a secerișului, fă­cân­du-ne vrednici de bogăția bună­tă­ți­lor ce ne-ai dăruit. Că Tu ești dătă­torul nostru de bine și Ție slavă și mulțumită și închi­năciune înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfân­tului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Aceste zile călduroase de început de iunie 2018, aduc începerea campaniei de seceriș a orzului, cultură binecuvântată, în Câmpia Soarelui, cu recolte generoase.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut