Menu Home

Lucru mare este milostenia, fraţii mei. S-o îmbrăţişăm!

Daţi celui săraci şi chiar de nu veţi deschide gura, mii de gurii vă vor lua partea, milostenia e răscumpărarea sufletului! Şi nu-mi vorbiţi de lipsa voastră! Văduva care era în cea mai mare sărăcie, l-a găzduit pe Ilie, aşa că lipsa ei nu a fost nicio împiedicare. Ea l-a primit cu mare bucurie, şi astfel a cules roadele pe care le merita- şi a secerat snopul milosteniei. Poate unul dintre noi îmi vor zice: „Dă-mi pe Ilie”. De ce cereţi pe Ilie? Eu vă dau pe stăpânul lui Ilie şi nu-l hrăniţi. De aţi fi întâlnit pe Ilie, aţi fi făcut altfel? Hristosul, Stăpânul a toate, a zis: „Ceea ce aţi făcut unuia din aceşti prea neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi-aţi făcut”. Cugetaţi la Hristos, chemând pe alesul său, în ziua judecăţii, de faţă fiind îngerii şi toate puterile, zicând: „Acela, pe pământ m-a găzduit, acela m-a încărcat de binefaceri, acela m-a primit, când am fost străin”. Şi mai gândiţi-vă la temeiul vostru înaintea îngerilor, la izbânda de care vă veţi bucura în faţa neamurilor cerului. Cel pe care Hristos îl va mărturisi, cum oare, temeiurile lui nu-l vor pune pe deasupra îngerilor?

Aşadar, lucru mare este milostenia, fraţii mei. S-o îmbrăţişăm; nimic nu o poate ajunge, ea fiind în stare să şteargă toate greşelile, în stare de a îndepărta judecata. (Sf Ioan Gură de Aur)

Darurile primite de la AMSP ajung la beneficiari din parohie.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut