Menu Home

Cine citește să înțeleagă (2)

Ci în legea Domnului e voia lui şi în legea Lui va cugeta ziua şi noaptea. (Ps 1,2)

Fericit, este acel creştin care nu numai că nu s-a împărtăşit cu maiînainte-zişii necredincioşi şi păcătoşi şi pierzători, ci mal ales și-a potrivit voia sa cu legea Domnului, şi numai pe acelea le voieşte şi iubeşte, pe care le porunceşte legea lui Dumnezeu: şi pe acestea le cugetă totdeauna, şi cu acestea îşi rânduieşte şi îndreptează viaţa sa. Că aşa şi Dumnezeu a poruncit prin Moise zicând: Şi vor fi graiurile acestea, care eu astăzi le poruncesc ţie, în inima ta şi în sufletul tău: şi vei învăţa acestea pe fiii tăi, şi vei grăi întru acestea în casă şezând, şi în cale umblând, şi culcându-te şi sculându-Ie: şi vei lipi acestea spre semn pe mâna ta, şi va fi neclătită înaintea ochilor tăi (Deut. 6: 6-8). Şi către Isus al lui Navi a zis Dumnezeu: Să nu se pogoare cartea legii acesteia de pe buzele tale, ci călăuzeşte-te de ea ziua şi noaptea, ca să plineşti întocmai tot ce este scris în ea (Isus Navi 1: 8). (Efrimie Zigaben)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut