Menu Home

Cartea lui Isaia. Valoare catehetică a lecturilor din Postul Mare (I)

Profeţiile primelor patru capitole prezintă mesajul lui Isaia prin antiteză, un instrument favorit al poeziei ebraice. Fiecare dintre lecturile noastre ne pune în faţă alegerea: calea ascultării care duce la eliberarea de păcat, la pace şi binecuvântare, sau calea răzvrătirii şi îndărătniciei, care duce la blestemul cel de acum şi veşnic. Vedeniile intunericului încep cu o plângere asupra Ierusalimului. Ritmul acestei piese este cea a unui bocet, o formă poetică din care se găsesc numeroase exemple în literatura profetică. „Cum a ajuns ca o desfrânată cetatea cea credincioasă şi plină de dreptate? … argintul tău s-a prefăcut în zgură” (Is 1, 21-22). Pretutindeni corupţie şi mită; judecătorii nu ţin seama de orfani; „pricina văduvei nu ajunge până la ei” (Is 1, 23); peste tot idolatrie, superstiție, aroganță, şovinism, încredere prea mare a naţiunii în propriile arme şi putere militară”, nedreptăţi faţă de Yahwe, Cel care între timp este uitat.

Răsplata va fi cumplită. „Intraţi în crăpăturile stâncilor şi ascundeţi-vă în pulbere… în scorburile stâncilor, în prăpăstiile şi în crăpăturile pământului, de frica Domnului” (Is 2, 10- 19). Auzim oare mai înainte, chiar cuvintele lui Hristos? „Vin zile… când vor începe să spună munţilor: Cădeţi peste noi; şi dealurilor: Acoperiţi-ne” (Lc 23, 29-30; Ap 6, 15-16).

Împreună cu fiecare cadru întunecat al benzii de film vin şi imaginile luminoase: „De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, ca zăpada le voi albi” (5 1, 18). lerusalimul va fi încercat prin foc: „Te voi curăţi de toată zgura ta… Voi întoarce judecătorii tăi să judece ca la inceput” (Is 1, 25-26). Binecuvântările dumnezeieşti vor cuprinde toate popoarele, căci „din Sion va ieşi legea şi cuvântul lui Dumnezeu din lerusalim” (Is 2, 3); aici proorocul se referă la EI, încă necunoscut, care urmează să vină și să proclame adevărul lu Dumnezeu, Hristos, Învățătorul. Acoperământul dumnezeiesc va fi peste cetate: „ca un nor şi ca un fum ziua, iar noaptea ca un foc strălucitor şi ca o văpaie. Că peste tot locul slava Domnului va fi acoperământ”, ca în zilele lui Moise (Is 4, 5; cf. Ieș 13, 21-22). (G. Barrois)

În săptămâna I a Postului Mare se citesc, la ceasul VI, din cartea lui Isaia următoarele pericope:

luni 1, 1-20

marți 1, 19 la 2,3

miercuri 2, 3-11

joi 2, 11-21

vineri 3, 1-14

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut