Cei curați înțeleg limba îngerilor

   Limba pe care nu o ştia, o a auzit Născătoarea de Dumnezeu, că a grăit către dânsa Arhanghelul, graiurile bunei vestiri. De unde cu credinţă primind închinăciunea, te-a zămislit pe Tine Dumnezeul cel mai-nainte de veci. Pentru aceasta şi noi bucurându-ne, strigăm Ție: Cel ce Te-ai întrupat dintr-însa fără schimbare Dumnezeule, pace lumii dăruieşte şi sufletelor noastre mare milă. (Mineiul lunii martie)

0%
încărcat
Se încarcă
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...