Menu Home

Cele prezise de profeți referitoare la taina Paștelui s-au împlinit

 Multe lucruri au fost prezise de profeți referitoare la taina Paștelui, care este Hristos, Căruia să-I fie slava în vecii vecilor. Amin (Gal 1, 15).

 El S-a pogorât din ceruri pe pământ pentru omenirea suferindă; s-a îmbrăcat cu omenitatea noastră în sânul Fecioarei și s-a născut ca om,

 A luat asupra sa suferinţele omului suferind, prin intermediul trupului supus suferinţei, și a distrus patimile cărnii. Cu Duhul nemuritor a distrus moartea ucigașă. 

  Într-adevăr, El a fost condus şi ucis de călăii săi ca un miel, ne-a eliberat de modul de a trăi al lumii ca din Egipt și ne-a salvat de sclavia diavolului ca din mâna faraonului. A însemnat sufletele noastre cu propriul Duh și mădularele trupului nostru cu sângele Său. 

 El este cel care a acoperit de rușine moartea și l-a aruncat pe diavol în plânset, ca și Moise pe faraon. El este cel care a lovit fărădelegea și nedreptatea, după cum Moise a condamnat Egiptul la pustie. 

 El este cel care ne-a scos din sclavie la libertate, din întuneric la lumină, din moarte la viaţă, din tiranie la împărăţia veșnică. A făcut din noi o preoție nouă și un popor ales pentru totdeauna. El este Paștele mântuirii noastre. 

 EI este Cel care a luat asupra Sa suferinţele tuturor. El este cel care a fost ucis în Abel, iar în Isaac I s-au legat picioarele. A umblat peregrinând în Iacob, iar în losif a fost vândut. A fost depus pe ape în Moise, iar în miel a fost ucis. A fost persecutat în David şi în profeți a fost dezonorat. 

 El este Cel care S-a întrupat în sânul Fecioarei, a fost atârnat pe cruce, a fost îngropat în pământ și, înviind din morţi, s-a suit în înălțimile cerurilor. 

 EI este mielul care nu-și deschide gura, El este mielul ucis, El s-a născut din Maria, miel fără pată. EI a fost luat din turmă, condus la ucidere, jertfit spre seară, îngropat noaptea. Pe cruce nu i s-a zdrobit nici un os și sub pământ nu a fost supus descompunerii. El a înviat din morți și a făcut ca omenirea să învie din adâncul mormântului. (Meliton de Sardes)

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut