Menu Home

Darul unui enoriaș din spațiul virtual

Rugându-se ajunge omul să fie împreună cu Dumnezeu, iar cel ce se unește cu Dumnezeu s-a despărţit de cel potrivnic. Rugăciunea este păzitoarea întregii înţelepciuni, îndrumătoarea puterii mânioase a sufletului, surparea mândriei, ceea ce curăţeşte pe om de pomenirea răului, nimicirea pizmei, stârpirea nedreptăţii, îndreptarea păgânătății. Rugăciunea este virtutea trupurilor, bunăstarea casei, buna cârmuire a cetății, tăria împărăției, biruința în război, chezășia păcii, adunarea celor despărțiți, rămânerea împreună a celor adunați. Rugăciunea este pecetea fecioriei, credinţa căsniciei, arma călătorilor, străjerul celor ce dorm, curajul celor ce priveghează, buna rodire pentru lucrătorii pământului, izbăvirea celor ce bat cărările mărilor. Rugăciunea este apărătorul celor judecaţi, uşurarea celor legaţi, odihna celor culcați, mîngâierea celor întristaţi, veselia celor care se bucură, alinarea celor ce plâng, cununa celor căsătoriţi, prăznuirea zilelor de naştere, linţoliul celor ce răposează. Rugăciunea este împreună-vorbirea cu Dumnezeu, vederea celor nevăzute, încredințarea celor dorite, cinstea deopotrivă cu cea a îngerilor, sporirea în cele bune, alungarea celor rele, îndreptarea păcătoşilor, desfătarea de cele ce sunt acum, adeverirea celor nădăjduite. (Sfântul Grigorie al Nyssei) 

Parohia Plevna a primit în dar de la un „enoriaș din spațiul virtual” volumul Rugăciunile Sfinților Părinți, cunoscut din vechime sub numele Apanthisma.

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut