Menu Home

Daruri și mulțumire pentru Ziua Națională

Tema paulină a pâinii euharistice („o singură pâine”), ca simbol al unitații ecleziale a poporului lui Dumnezeu, la care concură alegoric o multitudine de acțiuni precum semănatul, secerişul grâului, măcinatul şi plămăditul pâinii, pot simboliza în istoria poporului român dreptcredincios și lucrările proniatoare ale lui Dumnezeu prin care s-a concretizat idealul românilor de a trăi toți într-o singură țară românească și creștină.

Astfel la Ziua Națională a României, 1 Decembrie 2022, s-a adus la biserică pentru slujba de mulțumire o pâine caldă, aburindă, mare cât roata carului, și un ulcior cu vin, ca daruri comemorative întru cinstirea făuritorilor Marii Uniri și a eroilor, ostaşilor şi luptătorilor români, din toate timpurile şi din toate locurile, căzuţi pe câmpurile de luptă, în lagăre şi-n închisori pentru apărarea patriei şi a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului, pentru libertatea şi demnitatea noastră.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut