Menu Home

Despre rugăciunea din biserică

Ca loc de rugăciune e plăcut şi folositor să fie ales acela în care se adună credincioşii, unde şi puterile îngereşti sunt de faţă la adunările credincioşilor şi unde e de faţă însăşi puterea Domnului şi Mântuitorului nostru şi pe lângă aceasta şi duhul sfinților, şi cred că şi al celor mai de demult adormiţi, precum și, desigur, al acelora care mai sunt încă în viață, deși nu este ușor de arătat în ce fel.

Despre îngeri, iată ce trebuie spus. Dacă îngerul Domnului va străjui împrejurul celor ce se tem de El și-i va izbăvi pe ei şi dacă şi Iacob grăieşte adevărul nu numai de dânsul, ci şi de toţi care sunt devotați lui Dumnezeu, zicând: Îngerul care m-a izbăvit pe mine de tot răul (Psalmii 33, 7; Facerea 48, 16), atunci e probabil ca în timp ce se adună mai mulți, cu rânduială, spre mărirea lui Hristos, îngerul păzitor al fiecăruia să umble în jurul celor ce se tem de Dumnezeu, fiind alături de omul încredinţat spre pază şi îndrumare în așa fel încât la adunarea celor sfinți va fi o îndoită adunare: una a oamenilor şi alta a îngerilor. Și dacă Rafael a spus că ducea pomenirea rugăciunii atât pentru Tobit, cât şi pentru Sara, care a devenit nora lui prin căsătoria cu Tobit (Tobit 12, 12), ce să mai spunem când mai mulți se adună cu același gând, cu aceeaşi părere şi fac un singur trup în Hristos? (Romani 12, 5).

Despre puterea Domnului, lucrătoare prin Biserică, Pavel spune: „Adunându-vă voi și duhul meu, cu puterea Domnului Hristos”, ceea ce înseamnă că puterea Domnului nu este numai la efeseni, ci şi la corinteni. Şi dacă, pe când era încă îmbrăcat în trup, Pavel credea că poate să lucreze cu duhul şi în Corint, atunci nu trebuie pierdută nădejdea că şi cei fericiți, după ce au ieşit din trupurile lor, se grăbesc, cu duhul, la adunările Bisericii, mai degrabă decât unul care este încă în trup. De aceea nu trebuie să se atribuie prea puţină însemnătate rugăciunilor din aceste biserici, fiindcă ele cuprind ceva excepțional pentru cel care vine acolo în mod cuviincios. (Origen)

În prima zi a Postului Adormirii Maicii Domnului, 1 august 2022, la ora 19, în biserica parohială s-a cântat, înaintea icoanei Maicii Domnului de pe catapeteasmă, Acatistul.

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut