Menu Home

Duminică, toți credincioșii din biserică s-au rugat pentru noul diacon

Duminică, 20 februarie 2022, într-o biserică din Călărași, Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu, săvârșind Sfânta Liturghie, a hirotonit diacon pe fiul comunității noastre, Constantin Cristian.

Cu acest sfânt prilej, creștinii din parohie, adunați în jurul Sfântului Altar, unde a slujit în trecut în ascultarea de cântăreț cel ridicat pe prima treaptă preoțească, fiind „departe cu trupul dar aproape cu duhul” au invocat  mila lui Dumnezeu în timpul ecteniilor și rugăciunilor stăruitoare pentru cererea și câștigarea celor de trebuință și de folos în slujirea clericală pe care o începe consăteanul nostru prin harul lui Dumnezeu.

Este cunoscut că ierarhia bisericească sau preoția sacramentală are trei trepte:

1) treapta arhierească, venind de-a dreptul de la Apostoli, prin succesiunea apostolică, sau episcopală. Ea are plinătatea celor trei puteri: de a învăța, de a săvârși cele sfinte, de a conduce Biserica;

2) treapta preoțească primește aceste trei puteri de la Arhiereu, însă fără dreptul de a hirotoni și de a sfinți Mirul și Sf. Antimis;

3) treapta diaconească primește în Taina hirotoniei, de la arhiereu, puterea de a ajuta pe arhiereu și preot, însă fără a putea săvârși singur Sf. Taine și Ierurgii.

Cele trei trepte harice ale ierarhiei bisericești, conferite prin Taina Hirotoniei, sunt adeverite de Sf. Scriptură și de Sf. Tradiție. Sf. Apostol Pavel a așezat pe Tit episcop în Creta și pe Timotei episcop la Efes. El scrie, printre altele, celui dintâi: „Pentru aceasta te-am lăsat în Creta, ca acelea care lipsesc să le îndrepți și să așezi preoți prin cetăți, precum eu ți-am poruncit” (Tit 1, 5). Și sfătuiește pe cel de-al doilea: „Mâinile degrabă să nu-ți pui pe nimeni” (I Tim. 5, 22). Aceste texte arată că în vremea Sf. Apostol Pavel existau treapta arhierească și treapta preoțească.

Faptele apostolilor ne spun că Sf. Apostol Pavel și Barnaba au hirotonit preoți în Listra, Iconiu, Derbe și Antiohia (Fapte 14, 20, 21, 23). Aceeași scriere a Noului Testament ne arată cum s-a înființat treapta diaconească, prin alegerea și hirotonirea celor șapte diaconi în Biserica de la Ierusalim, în fruntea cărora se afla Sf. Ștefan: „Pe care iau pus înaintea Apostolilor și, rugându-se, și-au pus peste ei mâinile” (Fapte 6, 6).

Sf. Părinți dau mărturie neîntreruptă despre cele trei trepte preoțești. Sf. Ignatie scrie trallienilor: «De asemeni toți să cinstească pe diaconi ca pe Iisus Hristos, pe episcopi ca pe chipul Tatălui, iar pe preoți ca pe soborul lui Dumnezeu și ca adunare a Apostolilor. Fără aceștia nu se numește Biserică».  (Învățătura de credință creștină ortodoxă)

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut