Menu Home

Enchiridion patristicum. Timpul Octoihului, 2

Străduiţi-vă să vă adunaţi mai des ca să-I aduceți multumiri lui Dumnezeu şi ca să-L lăudaţi. Căci dacă vă adunaţi deseori în același loc, puterile Satanei slăbesc şi, prin armonia credinţei voastre, este distrus răul pe care îl provoacă. Nimic nu este mai de preţ ca pacea, prin care este îndepărtat orice conflict cu cei din văzduh şi cu cei de pe pământ.

De nici unul dintre acestea nu veţi fi lipsiţi, dacă veţi avea în mod desăvârşit credinţa și iubirea faţă de Iisus Hristos, care sunt începutul şi împlinirea vieţii: începutul este credinţa, iar împlinirea este iubirea. Acestea două se unesc în unul singur, în Dumnezeu; toate celelalte virtuți care îl conduc pe om la desăvârşire sunt o consecinţă a acestora. Nimeni nu săvârşeşte păcatul, dacă mărturiseşte credinţa, și nimeni nu urăște, dacă are iubirea. Pomul se cunoaște după fructul său (Mt 12,33); la fel, cei care mărturisesc că îi aparţin lui Hristos vor fi recunoscuți după faptele lor. Căci acum nu este vorba de mărturisirea credinţei, ci de a rămâne statornici în această credinţă până la sfârșit.

Este mai bine să rămâi în tăcere și să fii, decât să vorbeşti și să nu fii. Este bine să-i înveți pe alţii, dacă faci ceea ce înveţi. Este un singur învăţător, care a spus și s-a făcut (Ps 32,9); dar și faptele făcut eîn tăcere sunt vrednice de Tatăl. Cine are cuvântul lui Iisus poate să audă chiar și tăcerea Lui, ca să fie desăvârşit, ca să acţioneze prin cuvântul Său și să fie recunoscut prin tăcerea Sa. Nimic nu este ascuns Domnului, chiar şi secretele noastre îi sunt cunoscute. De aceea, să facem toate lucrurile cu gândul că El locuieşte în noi, ca să fim templul Său și ca El să fie în noi Dumnezeul nostru, aşa cum este şi așa cum se va arăta în faţa noastră, dacă Îl iubim așa cum se cuvine.

Să nu vă înșelaţi, fraţii mei. Cei care destramă familiile nu vor moșteni împărăţia lui Dumnezeu (1 Cor 6,9-10). Dacă cei care, după trup, au făcut aceasta au fost pedepsiţi cu moartea, cu cât mai mult nu va fi pedepsit cel care deformează credinţa lui Dumnezeu cu o învăţătură nelegiuită, credinţă pentru care Iisus Hristos a fost răstignit? Cine s-a murdărit cu un asemenea delict va merge în focul cel veșnic; la fel şi cel care îl ascultă.

Domnul a primit ungerea pe capul Său ca să reverse asupra Bisericii nestricăciunea. Să nu vă lăsaţi unși cu învățătura urât mirositoare a principelui acestei lumi, ca să nu vă ducă în sclavie, departe de viaţa care vă este oferită! De ce să nu devenim cu toţii înţelepţi, primind cunoașterea lui Dumnezeu, care este Iisus Hristos? De ce să pierim în mod nesăbuit, nerecunoscând darul pe care Domnul ni l-a trimis cu adevărat?

Duhul meu este jertfa de ispășire a crucii, care, pentru cei necredincioși, este scandal, dar pentru noi este mântuire și viață veşnică (1 Cor 1,20-23). (Sf Ignatie Teoforul)

 

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut