Menu Home

Frumosul imn al Sfântului Niceta a fost cântat la începutul anului

Pe Tine, Dumnezeule Te lăudăm, pe Tine, Doamne, Te mărturisim,
Pe Tine, veşnicule Părinte, tot pământul Te cinsteşte.
Ţie toţi Îngerii, Ţie cerurile şi toate Puterile,
Ţie Heruvimii şi Serafimii cu neîncetat glas Îţi strigă:
Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Dumnezeu Savaot!
Pline sunt cerurile şi pământul de mărirea slavei Tale.
Pe Tine Te laudă ceata slăvită a Apostolilor,
Mulţimea vrednică de laudă a Prorocilor,
Oştirea îmbrăcată în alb a Mucenicilor,
Pe Tine Sfânta Biserică Te mărturiseşte pe întregul pământ:
Tată al nesfârşitei măriri,
Pe adevăratul Fiul Tău, Unul-Născut, Care trebuie cinstit
Şi pe Sfântul Duh Mângâietorul.
Tu, Hristoase, Împărat al slavei,
Tu eşti Fiul veşnic al Tatălui.
Tu, Care aveai să Te întrupezi în om pentru a-l mântui, nu Te-ai înfricoşat de pântecele Fecioarei.
Tu, După ce ai învins boldul morţii, ai deschis credincioşilor Împărăţia Cerurilor.
Tu stai de-a dreapta lui Dumnezeu în slava Tatălui.
Credem că vei veni ca Judecător.
Aşadar, Te rugăm, vino în ajutorul robilor Tăi, pe care i-ai răscumpărat cu scump sângele Tău,
Dăruieşte-le slavă cu Sfinţii Tăi.
Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta
Şi, ca Domn al lor, condu-i pe ei şi-i înalţă în veac.
În fiecare zi Te binecuvântăm
Şi lăudăm numele Tău în veac şi în veacul veacului.
Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi.
Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi.
Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine.
În Tine, Doamne, am nădăjduit, să nu mă ruşinez în veac!

(Trad. Gianina Picioruş)

Imnul Sfântului Niceta de Remesiana a fost cântat către sfârșitul slujbei Tedeum cu prilejul intrării în noul an civil 2022.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut