Menu Home

Frumusețea lumii lui Dumnezeu

Se cuvine, dar, să cunoşti covârşitoarea iubire de oameni a Stăpânului tuturor, pe care a arătat-o neamului nostru! A întins cerul, a așternut pământul, a creat tăria, ca un zid despărțitor între ape; a poruncit apoi să se adune apele; apele le-a numit mări, iar uscatul, pământ; a împodobit pământul cu seminţe şi cu celelalte ierburi; a trecut apoi la crearea celor doi mari luminători și a feluritelor stele, ca să împodobească cu ele cerul; a adus apoi la fiinţă din ape viețuitoare însufleţite și păsările zburătoare pe pământ sub tăria cerului. A împlinit astfel numărul celor cinci zile. Şi pentru că trebuia să fie create din pământ animale, a poruncit Dumnezeu să fie aduse și acestea la ființă; unele pentru hrana noastră, altele bune să ne slujească; au mai fost create şi fiarele și târâtoarele. Deci, după ce a împodobit totul, după ce a pus în toate cele văzute cuvenita rânduială și frumuseţe, după ce a pregătit masă scumpă plină cu fel de fel de mâncăruri, îmbelşugată și bogată, după ce a înfrumusețat în fel şi chip cele de sus şi cele de jos, şi a făcut, ca să spun așa, palat împărătesc, strălucitor peste tot, ei bine atunci a creat pe cel ce avea să se bucure de toate aceste frumuseți. I-a dat stăpânire peste toale cele văzule şi arată cu cât este mai de preț decât toate cele ce fuseseră create cel ce avea să fie plăsmuit, de vreme ce poruncește ca toate cele făcute să fie sub stăpânirea și conducerea lui. (Sf Ioan Gură de Aur)

Pentru buna desfășurare a orei de religie, parohia Plevna oferă fișe pentru activitățile didactice specifice.

 

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut