Menu Home

Hristos și-a dat trupul Său pentru viața tuturor

Mor pentru toți, spune Domnul, pentru a da viață tutu­ror prin Mine Însumi. Cu trupul Meu am răscum­părat trupul tuturor. Într-adevăr, moartea va muri în moartea Mea, iar natura umană, care era decăzută, va învia împre­ună cu Mine.
Pentru aceasta am devenit asemenea vouă, adică om din seminția lui Avraam, pentru a fi în toate asemenea fraților. Înțelegând bine planul divin, însuși Pavel spune: Deci, de vreme ce pruncii s-au făcut părtași sângelui și trupului, în același fel și El S-a împărtășit de acestea, ca să surpe prin moartea Sa pe cel ce are stăpânirea morții, adică pe diavolul (Evr 2,14).
Într-adevăr, în nici un alt mod n-ar fi putut fi distrus cel care avea puterea morții, și împreună cu el însăși moartea, decât cu jertfa lui Hristos. Unul singur s-a jertfit pentru răscumpărarea tuturor, pentru că moartea stăpânea peste toți.
Oferindu-se pe Sine Însuși lui Dumnezeu Tatăl pentru noi ca jertfă nepătată, Hristos spune în Psalmi: Jertfă și prinos n-ai voit, dar trup mi-ai întocmit. Ardere de tot și jertfă pentru păcat n-ai cerut. Atunci am zis: Iată vin! (Ps 39,9- 10).

Apoi a fost răstignit pentru toți și din cauza tuturor, pentru ca, murind unul pentru toți, să trăim cu toții în El. Într-adevăr, nu se putea întâmpla ca viața în ea însăși să fie supusă morții sau să dispară prin putrezire. Faptul că Hristos Și-a oferit trupul Său pentru viața lumii îl știm cu certitudine din cuvintele Sale: Părinte Sfânt, păzește-i (In 17,11). Și din nou: Pentru ei mă sfințesc pe Mine Însumi (In 17,19).
Mă sfințesc, adică: mă consacru și mă ofer ca jertfă nepătată de bună mireasmă. Într-adevăr, era numit sfânt, conform legii, ceea ce era oferit pe altar. Așadar, Hris­tos și-a dat trupul Său pentru viața tuturor, și astfel, a altoit din nou viața în noi.
După ce Cuvântul de viață dătător al lui Dumnezeu a locuit în trup, l-a restabilit în binele său, adică în viață. A stabilit cu el o comuniune inefabilă, și astfel, l-a făcut părtaș la însăși viața Sa.
De aceea, trupul lui Hristos dă viață celor care comu­nică cu El. Alungă moartea de la muritori și strică­ciunea de la cei supuși stricăciunii în virtutea acelei puteri regeneratoare pe care o poartă mereu cu Sine. (Sf Chiril al Alexandriei)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut