Menu Home

Iconostas: Sfântul Sava cel Sfințit

Preacuviosul Sava, a monahilor căpetenie,
Voievodul duhovnicesc al lui Hristos Dumnezeu,
Slăvitu-s-a cu postiri, cu privegheri și blândețe,
Cu rugăciunea, credința și milostenia sfântă.
Sfinte Sfințite Părinte Sava, lui Dumnezeu plăcute,
Tu pe monahi învățat-ai să nu grijească de trup;
Tu-ncredințatu-te-ai desăvârșit în Domnul,
Cu nevoințele rugăciunii,
Nicicând voind să fii mai mare între frați.

Tu untdelemn și vin prea rareori gustat-ai,
A slujbei rânduiala păzit-ai ca un sfânt.
„Bucurie fie-ne nouă Sfânta Liturghie,
iar nu o apăsare, pe care s-o facem oftând. „

Așa-nvățat-a Sava pururi a lui obște,
Mult mai vârtos cu viața decât cu-al lui cuvânt.

Așa cum grădinarul pururi păzește grădina,
Așa păzit-a el monahii, pe al lui sfânt răsad.
Tinerii crescut-au și rod mult au adus:
Un regiment de sfinți, a Sfântului Sava slavă!

Cinci sute de ani și o mie de atunci au trecut,
Dar sfânta lui grădină și azi aduce rod!
O mie de monahi și încă mii o sută,
Până astăzi crescut-au în sfântă obștea lui.

O, Sfinte Părinte Sava cel Sfințite,
Roagă-te și acum lui Dumnezeu pentru noi!

Luni, 5 decembrie 2022, în biserica parohială s-a cântat Acatistul Sfântului Sava și s-a citit viața acestui venerabil organizator al monahismului palestinian, el fiind alcătuitorul primei rânduieli a slujbelor din sfintele mănăstiri, cunoscută pretutindeni în lume drept Tipicul ierusalimitean sau al Sfântului Sava.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut