Menu Home

Înarmarea creștinului pentru lupta prin post

6:11 Îmbrăcați-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului.

6:12 Căci lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății, care sunt în văzduh.
rău
 
6:13 Pentru aceea, luați toate armele lui Dumnezeu, ca să puteți împotrivă în ziua cea rea, și, toate biruindu-le, să rămâneți în picioare.
victorie

6:14 Stați deci tari, având mijlocul vostru încins cu adevărul și îmbrăcându-vă cu platoșa dreptății,
armura lui Dumnezeu
 
6:15 Și încălțați picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii.
armura lui Dumnezeu
 
6:16 În toate luați pavăza credinței, cu care veți putea să stingeți toate săgețile cele arzătoare ale vicleanului.
 
6:17 Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu.
 
6:18 Faceți în toată vremea, în Duhul, tot felul de rugăciuni și de cereri, și întru aceasta priveghind cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții. (Epistola către Efeseni)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut