Menu Home

„Mă rog, deci vorbesc cu Dumnezeu”, excursie de studiu (2)

Vineri, 1 aprilie 2022, grupul catehetic parohial a efectuat o nouă excursie de studiu pentru aprofundarea învățăturii de credință. Cu participarea și sprijinul doamnei învățătoare Mihaela, elevi din clasele a 3-a și a 4-a, au vizitat troița de răspântie din parohie.

Aici au luat la cunoștință, printr-o scurtă cateheză, despre practica biblică de a înălța altare de piatră în locurile în care Dumnezeu a lucrat minuni și binecuvântări pentru poporul Său:

   „Mergeţi înaintea chivotului Domnului Dumnezeului vostru, în mijlocul Iordanului, şi luaţi de acolo şi ridicaţi pe umerii voştri fiecare câte o piatră, după numărul celor douăsprezece seminţii ale lui Israel, Ca să vă fie acestea puse pentru totdeauna ca semn în mijlocul vostru şi, când vă vor întreba mâine copiii voştri şi vor zice: Ce înseamnă aici pietrele acestea? Atunci veţi spune fiilor voştri: Apele Iordanului s-au despărţit înaintea chivotului legământului Domnului a tot pământul, când acesta l-a trecut. Şi aşa pietrele acestea vor fi pentru fiii lui Israel amintire pentru vecie”. (Iosua 4, 5- 7)

În tradiția creștină și în practica religioasă a înaintașilor noștri, troițele de răspântie, adiacent funcției de binecuvântare a drumului și a călătoriei („Bucură-te Cruce, semnul călătorilor”), amintesc și de o procesiune cu Sfintele moaște în care s-a făcut oprire și rugăciune în acel loc. În cazul parohiei noastre este vorba de procesiunea ce a avut loc în anul 1938, pe timpul unei secete, când prin binecuvântarea lui dumnezeu și mijlocirile sfântului, vremea a devenit foarte prielnică agriculturii.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut