Menu Home

Nașterea Domnului. Precum au vestit prorocii de demult. 6

10 Și Isaia mai grăi către Ahaz: 11 «Cere un semn de la Domnul Dumnezeul tău, în adâncurile iadului sau în înălțimile cele de sus». 12 Și a spus Ahaz: «Nu voi cere și nu voi ispiti pe Domnul!» 13 Și a zis Isaia: «Ascultați voi cei din casa lui David! Nu vă ajunge să obosiți pe oameni, de veniți să obosiți și pe Dumnezeul meu? 14 Pentru aceasta Domnul meu vă va da un semn: Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel. 15 El se va hrăni cu lapte și cu miere până în vremea când va ști să arunce răul și să aleagă binele.

1 Și a zis Domnul către mine: «Ia o carte mare și scrie deasupra ei cu slove omenești: «Maher-Șalal-Haș-Baz» (grabnic-pradă-apropiat-jaf). 2 Adu-Mi martori credincioși pe Urie preotul și pe Zaharia, fiul lui Ieberechia». 3 Atunci m-am apropiat de proorociță și a luat în pântece și a născut un fiu. Și a zis Domnul către mine: «Pune-i numele Maher-Șalal-Haș-Baz». 4 Căci înainte ca băiatul să zică: «tată și mamă!», toată bogăția Damascului și prada Samariei vor fi duse înaintea regelui Asiriei».

9 Cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați. Auziți până la marginile pământului, cei puternici plecați-vă. De vă veți întări, iarăși veți fi biruiți. 10 Și orice sfat veți sfătui, îl va risipi Domnul, și cuvântul pe care îl veți grăi nu va rămâne întru voi, căci cu noi este Dumnezeu!» (Isaia cap 7-8)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut