Menu Home

O nouă carte de cult a intrat în patrimoniul parohiei

  Biserica lui Hristos de pe teritoriul României, întemeiată prin propovăduirea apostolică, a rodit îmbelșugat Sfinţi în fiecare generaţie. Astfel, Sfinţii străromâni şi români sau Sfinţii de alte neamuri care au trăit ori au moaştele pe teritoriul țării noastre au umplut Calendarul bisericesc, încât nu avem nicio lună în an în care să nu fie pomeniţi cel puţin doi Sfinţi români. 

  Până acum au fost canonizaţi peste 150 de Sfinţi români, însemnați în calendarul bisericesc prin culoarea albastră sau roșie. Ei sunt pomeniţi separat în diferite zile ale anului, dar există şi o sărbătoare a tuturor Sfinţilor români şi aceasta este a doua Duminică după Rusalii, pentru a arăta că ei nu sunt trăitori în Împărăţia lui Dumnezeu în mod separat, ci uniţi prin lucrarea Duhului Sfânt în iubirea Preasfintei Treimi. Această duminică specială a fost statornicită prin hotărârea Sfântului Sinod luată în şedinţa din 19-20 iunie 1992. Duminica Sfinţilor români ne învaţă şi faptul că, pe lângă Sfinţii români cunoscuţi canonizaţți de Biserică, adică trecuţi în calendar, mai există o mulţime de Sfinţi români necunoscuţi de către oameni, dar cunoscuţi de Dumnezeu şi, astfel, facem pomenirea Sfinţilor români cunoscuți şi necunoscuţi. Într-adevăr, avem o mulţime de mucenici, ierarhi, mărturisitori ai credinţei şi păstori de comunităţi, o mulţime de cuvioşi, o mulţime de domnitori care au construit biserici, care au apărat credinţa în faţa năvălirilor străine, care au dezvoltat cultura creştină, dar şi o mulţime de credincioşi mireni, o mulţime de mame şi taţi care au dat naştere copiilor, i-au crescut în credinţă, i-au învăţat să-L iubească pe Hristos şi Biserica Sa, i-au învăţat să pomenească pe cei trecuţi la Domnul, să se închine în biserici şi să zidească biserici; o mulțime de credincioși care au pătimit în decursul istoriei, până la cei întemnițați în închisorile comuniste, care au luptat pentru păstrarea credinţei ortodoxe și a demnităţii românești. 

 Recent, prin intermediul Protopopiatului Lehliu, s-a achiziționat cartea de slujbă „Acatistierul Sfinților Români”, în două volume, pentru conglăsuirea creștinilor din parohie cu sfinții români și străromâni întru slava lui Dumnezeu, Cel minunat întru Sfinții Lui (Ps 67, 36)

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut