Menu Home

Plinirea vremii

N-a suferit Dumnezeu să vadă turma Să risipită de diavolul, ci, a trimis mai întâi prooroci să propovăduiască venirea Lui. Că zice prin Isaia: „Iată, Fecioara în pântece va lua și va naște fiu și vor chema numele lui Emmanuil, care se tâlcuiește: cu noi este Dumnezeu.” Iar, după ce a venit plinirea vremii, a trimis de sus pe Arhanghelul Său, Gavriil, zicându-i: „Să mergi la Fecioara Măria și să-i zici ei: „Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Prin tine, blestemul strămoașei Eva se va strica. Căci, prin femeie s-a arătat cele rele și de stricăciune, iar prin tine, acum, vor veni cele mai bune. Că, iată, vei zămisli în pântece și vei naște fiu și vei chema numele Lui Iisus, pentru că Acesta va mântui poporul Său de păcatele lui”, cum ați auzit zicând și Evanghelistul.

Acestea, toți să le socotim, fraților, ca să cunoaștem cât de mare dar am luat astăzi și de câte bunătăți ne-am învrednicit. Ca astăzi, vrăjmașul nostru, diavolul, a fost legat și drăceasca lui lucrare a fost zdrobită. Astăzi, ușile Raiului se deschid și sabia cea de văpaie, care izgonea firea noastră, a pierit. Iar neamul omenesc, prin credința lui Hristos și prin fapte bune, iarăși intră în Rai. Astăzi, Adam dănțuiește, primind întru a să alcătuire pe Ziditorul său. Astăzi Eva, sfărâmând capul șarpelui celui amar, înșelătorul ei, spre veselie cheamă pe toată lumea, zicând: „Bucurați-vă împreună cu mine, că astăzi am aflat bucuria mea negrăită și slobozirea din toate păcatele.” Astăzi, și noi, fraților, de bucurie umplându-ne și cu fapte bune împodobindu-ne, să ne sârguim să petrecem cum vrednicie aceste zile sfinte ale Postului, înfrânându-ne de la sațiu și de la beție și de poftele trupești, de la mânie și de la clevetiri, de asupriri și de pizmă și de somnul cel mult, pentru că aceste lucruri întunecă sufletul și de la Dumnezeu despart.

Drept aceea, pe toate acestea lepădându-le, să ne nevoim, ca să săvârșim cu pace aceste sfinte zile, ca să nu ne apuce pe noi ziua morții în lene și în păcate. Că nu este mincinos Cela ce a zis, prin Proorocul de demult: „Întru ce te vei afla pe tine, întru aceea te voi și judeca.” Drept aceea, rugu-vă pe voi și vă îndemn, cu dragoste, cu trezvie să priveghem, postind, pentru ca să ne afle pe noi ziua morții, în fapte bune, iar nu în rele. Că, iată, Dătătorul de cununi înainte stă și cununi întinde, gătindu-le pe acestea celor ce postesc. Și Se veselește, văzând biserica, în toate zilele, fiind plină de noi și de cei ce se grăbesc să apuce loc într-însa. Întru care și scăldătoare se află, ca să spele păcatele noastre; încă și masa gătită, având vițelul cel hrănit, pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, înainte pus de dânsa, înjunghiat, pentru toată lumea. Și pe toți credincioșii îi cheamă la Sfânta Prăznuire și la purtătoarea de viață Mâncare, prin care, tot cel ce O primește cu credință, va fi viu în veci, precum Însuși Domnul a zis: „Cel ce mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu, întru Mine petrece și Eu întru el. Precum Eu viez prin Tatăl, așa și cel ce Mănâncă pe Mine, va fi viu în veci.” Iar, prin Proorocul ne cheamă pe noi, zicând: „Gustați și vedeți, că bun este Domnul.”

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut