Menu Home

Rețetă pentru creșterea copiilor

Veniți fiilor, ascultați-mă pe mine, frica Domnului vă voi învăța pe voi;

Cine este omul cel ce voiește viața, care iubește să vadă zile bune? Oprește-ți limba de la rău și buzele tale să nu grăiască vicleșug.
Ferește-te de rău și fă bine, caută pacea și o urmează pe ea.
Ochii Domnului spre cei drepți și urechile Lui spre rugăciunea lor.
Iar fața Domnului spre cei ce fac rele, ca să piară de pe pământ pomenirea lor.
Strigat-au drepții și Domnul i-a auzit și din toate necazurile lor i-a izbăvit.
Aproape este Domnul de cei umiliți la inimă și pe cei smeriți cu duhul îi va mântui.
Multe sunt necazurile drepților și din toate acelea îi va izbăvi pe ei Domnul.
Domnul păzește toate oasele lor, nici unul din ele nu se va zdrobi.
Moartea păcătoșilor este cumplită și cei ce urăsc pe cel drept vor greși.
Mântui-va Domnul sufletele robilor Săi și nu vor greși toți cei ce nădăjduiesc în El. (Ps 33, 11-21)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut