Menu Home

Rugăciunea fermierului credincios

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce cu marea Ta milă ne-ai învrednicit să ajungem la vremea aceasta și ai binecuvântat cununa anului, dând roade din belșug; Cel ce cu marea Ta bunătate ai lăsat pământul să ne fie nouă spre hrană, Prealăudate Doamne, dă cele spre mântuirea sufletelor noastre, pașnică jertfire a primelor roade și bună folosire a secerișului, făcându-ne vrednici de bogăția bunătăților ce ne-ai dăruit. Că Tu ești dătătorul nostru de bine și Ție slavă și mulțumită și închinăciune înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut