Menu Home

Sâmbătă, 29 aprilie, va reîncepe slujirea parastasului

Biserica, în cultul ei, face pomenirea răposaţilor şi se roagă pentru ei zilnic, mai în toate slujbele sale, ca de pildă la Litie şi Miezonoptică, dar mai ales la  Sfânta Liturghie.

Aici pomenirea se face de mai multe ori, dar îndeosebi la Proscomidie, la ieşirea cu cinstitele Daruri, după sfinţirea Darurilor și în cursul rugăciunii de mijlocire generală pentru vii şi morţi, când preotul pomeneşte în taină, pe toţi răposaţii, prin cuvintele: «Pomeneşte, Doamne, pe toţi cei adormiţi întru nădejdea învierii şi a vieţii celei de veci şi-i odihneşte pe dânşii unde străluceşte lumina feţei Tale». Nimic altceva nu este mai de folos pentru cei adormiţi decât a aduce pentru ei Jertfa cea fără de sânge sau a fi pomeniţi în timpul săvârşirii ei. Lucrul acesta le pricinuieşte multă uşurare şi bucurie. De aceea, pe lângă Parastasele cu Liturghie, pe care le facem anume pentru răposaţi, e bine să aducem prescură si pomelnic cu numele lor, pentru a fi pomeniţi de către preot la fiecare Liturghie.

Biserica îndeamnă și pe creștini să pomenească pe răposaţi mai ales în zilele de sâmbătă de peste an.

Căci sâmbăta e ziua din cursul săptămânii închinată amintirii tuturor sfinţilor şi răposaţilor, căci cuvântul sâmbătă (adică sabat) înseamnă odihnă; e ziua în care Dumnezeu S-a odihnit după zidirea lumii şi în care, deci, cerem şi noi odihnă celor răposaţi, după ostenelile şi alergarea din aceasta viaţă, dar şi pentru că sâmbăta e ziua în care Mântuitorul a stat în mormânt cu trupul, iar sufletul s-a pogorât la iad, ca să elibereze din el pe toti drepţii cei din veac adormiţi. Lucrul acesta ni-l amintesc şi cântările (stihirile) de la slujba Vecerniei şi Utreniei sâmbetelor, în care mărim pe sfinţi şi ne rugăm pentru răposaţi. De aceea, parastasele se fac de regulă sâmbăta.

Cum, pentru cinstirea Marelui Praznic al Învierii, până la Duminica Tomii nu se fac pomeniri, începând cu sâmbăta ce va urma, în acest an la 29 aprilie, va reîncepe slujirea parastasului pentru soroacele de pomenire ale creștinilor adormiți în Domnul.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut