Menu Home

Sensul invitației spre Potirul cu medicamentul nemuririi

Îndumnezeirea reprezintă o imprimare a trăsăturior dumnezeieşti în ființa umană, adică o unire interioară a ei cu Dumnezeu. Numai prin ea omul care crede devine el însuşi subiect al trăsăturilor divine prin har, adică îşi însuşeşte ca nişte trăsături proprii trăsăturile şi puterile divine, datorită cărora moartea nu-l mai poate birui. Orice altfel de mântuire este ameninţată să fie iarăși anulată de păcat şi de moarte.

Această imprimare a vieţii divine în om nu constituie un proces în care omul devine un obiect pasiv, ci este condiția sinergică în care se întemeiază răspunsul liber al omului de creştere în unire cu Dumnezeu: „Sfântul Atanasie nu concepe înlăturarea morţii din trupul omenesc ca un rezultat al simplei imprimări a vieții divine mai puternice în trupul muritor, ci ca un rezultat al tăriei spirituale, pe care prezența dumnezeirii o insuflă acestei firi, ca să poată birui ea însăşi pornirile păcătoase. Iar imprimarea tăriei dumnezeieşti în firea umană se arată în tăria activă a acestei firi, într-o tărie de ordin spiritual-voluntar”. (Părintele Stăniloae)

După prima săptămână a Postului Mare, creștinii ce au postit, s-au rugat acasă și la biserică, și-au mărturisit păcatele și au arătat fapte de milostenie prin donații pentru sprijinirea creștinilor sinistrați din Turcia și Siria, au primit în Duminica Ortodoxiei, 5 martie 2023, adevărata mâncare și băutură pentru viața veșnică, Sfânta Euharistie.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut