Menu Home

Serbând pe Teologul Grigorie prin ascultarea povețelor sale

Se cade dar să ne deschidem inima faţă de toţi săracii şi faţă de aceia care, din oricare pricină, pătimesc greu, după porunca care ne porunceşte să ne bucurăm cu cei care se bucură şi să plângem alături de cei care plâng. Şi cum oameni sun tem şi noi, se cade ca mai întâi de toa te să oferim oamenilor contribuţia benevolă izvorâtă din iubirea bunătăţii, fie că ar avea ei nevoie de ea din pricina văduviei, fie din cauza rămânerii fără părinţi, fie din cauza exilului, fie din cauza cruzimii stăpânilor, fie din cauza asprimii dregătorilor, fie din cauza lipsei de omenie a strângătorilor de biruri, fie din cauza crimelor fioroase ale tâlharilor, fie din cauza nesţiului de pradă al hoţilor, fie din cauza confiscării averii, fie din cauza naufragiului, căci toţi au o deopotrivă nevoie de mila noastră şi aşa se uită spre mâinile noastre, ca şi noi spre cele ale lui Dumnezeu, pentru cele de care am avea nevoie.” (Despre iubirea de săraci) 
 Miercuri, 25 ianuarie, la pomenirea Sfântului Grigorie Teologul, oficiul parohial a încredințat suma de 400 de lei, donația enoriașilor la cutia milei, pentru sprijinirea unui fiu al satului, ce a executat până recent o pedeapsă privativă de libertate.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut