Menu Home

Și neamul Lui cine îl va spune? (Isaia 53:8)


Iudeilor descendența Domnului Hristos le-a fost ascunsă, așa cum ascuns este izvorul unui fluviu adânc.
– Ei citeau și știau că Mesia avea să se nască în Betleem și cu toate acestea, deși știau că Iisus se născuse în Betleem, ei nu au vrut să recunoască că El este Mesia.
– Ei știau că Mesia va ieși din casa lui David și au știut că Iisus S-a născut din casa lui David, prin Preacurata Fecioară și a Lui Maică, dar cu toate acestea, nu au vrut să cunoască că El este Mesia.
– Ei citeau că Mesia se va naște din Fecioară, că va fugi în Egipt, că va fi chemat înapoi din Egipt, că înaintea Lui va ieși un înaintemergător al cărui glas va striga în pustie;
– ei știau că Mesia va străluci ca o lumină mare în întunericul și în umbra morții pământurilor Zabulon și Neftali și știau toate celelalte scrise cu de-amănuntul despre venirea Lui, în cărțile Prorocilor Lui.
Dar cu toate acestea iudeii nu au vrut să-L recunoască, nici să-L cunoască, ci au vrut ca să Îl răstignească pe Domnul Slavei alăturea cu criminalii.
Dacă ar fi fost un om obișnuit, oare s-ar mai fi frământat prorocul atât de mult cu studiul descendenței și neamului Lui? Cine altcineva din Israil mai avea descendență necunoscută, greu de stabilit? Nimeni altul decât Melkisedek! Aceste descendențe au rămas ascunse iudeilor și sunt întotdeauna ascunse de ochii profani ai celor necredincioși. Dar credincioșilor, ele nu le mai sunt ascunse. Noi cunoaștem că Hristos este Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut. Acesta este El, în veșnicie. Noi cunoaștem că El S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și că S-a înfățișat lumii ca Dumnezeu adevărat și om adevărat. Acesta este El, în timp. Neamul Lui minunat este și tainic, slăvit și maiestuos.
Dar când ne-am repetat toate cele pe care le cunoaștem despre El, încă ne mai putem întreba Și neamul Lui, cine îl va spune? Nu pentru că descendența Lui nu s-ar cunoaște, ci mai curând pentru că descendența Lui este de neajuns, de neînțeles cu puterile omenești, mai presus de fire.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut