Menu Home

Strategia terapeutică a Bisericii

Tămăduirea umanului se întemeiază pe harul dumnezeiesc, dăruit firii omeneşti în chip deplin în persoana Logosului întrupat, prin întreaga lui lucrare mântuitoare. Creştinul are necesitatea de a împrospăta acest har, primit deplin prin Taina Botezului, a Mirungerii şi a Euharistiei. Lucrarea de mântuire/tămăduire se împlineşte prin sinergia harului dumnezeiesc, dăruit de Sfântul Duh, cu strădania personală a creştinului de a se deschide acestui
har şi de a şi-l împropria. Această strategie terapeutică este susţinută de asceza trupească (post, priveghere, lucrul mâinilor) condusă de virtuţile generice (cumpătare, bărbăţie şi chibzuinţă,discernământ duhovnicesc) și culminează cu harul Tainei Ungerii bolnavilor.

Cu aceste învățături sfinte despre înțelesurile bolii/sănătății trupești și sufletești s-a slujit Taina Sfântului Maslu în comunitățile creștine învecinate Zimbru și Făurei, miercuri 14 decembrie 2022.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut