Menu Home

Sublimitatea preoției

Și ei, rugându-se și-au pus mâinile peste ei (Fapte 6:6).
Punându-și mâinile peste cei aleși dintre credincioși, apostolii au hirotonit episcopi, preoți și diaconi. Este limpede din aceasta că credința creștină nu înseamnă doar învățătura și predicarea cuvântului, ci înseamnă și putere. Căci nu ajunge doar să cunoști; este de trebuință ca să ai și putere. Căci nu ajunge doar să fii ales de oameni; este de trebuință ca să fii consfințit și de Dumnezeu.
Dacă nu ar fi de trebuință de putere pentru chemarea preoțească, atunci nu ar fi de trebuință nici punerea mâinilor; ci ar fi suficientă doar predicarea cuvântului, din gura celui care învață, către urechea celui care ascultă. Punerea mâinilor însă semnifică transferul de autoritate și pogorârea puterii de sus asupra celui ales.
Puterea se află în harul lui Dumnezeu, Care îl întărește pe om, îl sfințește și îl luminează. Cu adevărat, harul Domnului este cel care învață, conduce, păstorește, iar prin Sfintele Taine, întărește turma lui Hristos.
Preotul este vasul acestei negrăite, înfricoșate și atotîndestulătoare puteri a harului. Binecuvântat este preotul care înțelege comoara cea care s-a dăruit întru dânsul! Binecuvântat este el când frica de Domnul nu-l părăsește nici zi, nici noapte, până la ultima lui suflare!
Căci pe pământ cinste mai mare nu se află, nici responsabilitate mai mare, decât cea a chemării preoției. Prin punerea mâinilor de către Episcop, preotul a intrat în comuniune cu izvorul cel ceresc și veșnic al harului și cu puterea sfinților apostoli. Prin aceasta, preotul s-a făcut conlucrător al harului și împreună slujitor cu toți preoții ortodocși din timpurile apostolice și până în ziua de astăzi, cu marii ierarhi, cu nenumăratele șiruri de sfinți, mărturisitori, făcători de minuni, nevoitori și mucenici. Asupra lui se răsfrânge și podoaba demnității lor, dar el poartă și povara vredniciei lor, a exemplului lor și a mustrărilor lor.
O, fraților, mare și covârșitoare este slujirea păstorului turmei celei cuvântătoare a lui Hristos. El dator este a se ruga Domnului pentru toți și toți credincioșii au datoria să se roage înaintea lui Dumnezeu pentru el.(Sf N. Velimirovici)

Fiul duhovnicesc al parohiei Plevna, hirotonit de către Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, în slujirea preoțească, va sluji lui Dumnezeu și poporului credincios în parohia Rași, județul Ialomița.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut