Menu Home

Taina Euharistiei este o mărturie a învierii lui Hristos

Dacă trebuie să spunem ceva în chip acoperit, pentru cele cuprinse aici, închidem ușile, pentru că Hristos vine şi ni Se arată tuturor, în mod nevăzut şi văzut; nevăzut, ca Dumnezeu, şi văzut, în trup. Fiindcă ne îngăduie să ne atingem de Sfântul Lui trup. Prin harul lui Dumnezeu ne bucurăm de împărtăşirea de Sfânta Euharistie, primind în mâini pe Hristos, ca să credem cu tărie că El a înviat cu adevărat templul trupului Său, căci împărtăşirea de Taina Euharistiei este o mărturie a învierii lui Hristos.

Ea este vădită prin cuvintele pe care le-a spus când a săvârşit chipul Tainei. Căci, frângând, precum s-a scris, pâinea, le-a dat-o zicând: Acesta este Trupul Meu, care se dă pentru voi; aceasta să faceți spre pomenirea Mea (Luca 22, 19). Deci împărtăşirea de Sfintele Taine este o mărturisire adevărată și pomenire că Domnul a murit şi a înviat din pricina noastră şi pentru noi. Să părăsim, ca pe un lucru pierzător, necredinţa şi, după ce ne-am atins de Trupul lui Hristos, să devenim foarte credincioşi, având cea mai sigură cugetare”. (SF. CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan)

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut