Tropar praznical

Având adânc de milostivire, Preadulce lisuse, pe ucenicii Tăi şi pe femeile ce Te urmau și, mai ales, pe Maica ce Te-a născut, i-ai umplut de bucurii nenumărate prin Înălţarea Ta la cer, când, deja despărțindu-Te de dânșii, Ţi-ai întins mâinile și i-ai binecuvântat, zicând: lată, Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. (Penticostar)

0%
încărcat
Se încarcă
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...