Menu Home

Viața morală este rodul credinței în Dumnezeu

Preaiubiților, aveți grijă ca binefacerile lui Dumnezeu, așa de mari și numeroase, să nu se transforme în condamnare pentru noi, dacă nu trăim în mod vrednic de El, adică dacă nu facem în mod unanim ceea ce este bun și plăcut înaintea Sa. El spune într-un anumit text: „Duhul Domnului este ca o făclie care cercetează toate ascun­zișurile tainice ale inimii”.
Să ne gândim cât este de aproape de noi și că nu-I ră­mâ­ne ascuns nimic din gândurile noastre și din planurile noastre. De aceea, să nu mergem niciodată împotriva voinței Sale. Decât să-L ofensăm pe Dumnezeu, mai bine să nu ezităm să intrăm în conflict cu oamenii nesăbuiți și fără judecată, îngâmfați și mândri și bogați numai în cuvinte mincinoase.
Să-L adorăm pe Domnul Iisus Hristos, al Cărui sânge a fost vărsat pentru noi, să avem respect față de cei care ne conduc, să-i cinstim pe bătrâni și să-i instruim pe tineri în știința temerii de Dumnezeu, să îndreptăm soțiile noastre pe calea binelui. Ele să apară demne de dragoste în viața lor morală, să dea dovadă de iubire castă, să arate prin tăcere că știu să-și modereze limba, să ofere iubire egală, fără preferință de persoane, tuturor celor care îl slujesc cu sfințenie pe Dumnezeu.
Copiii voștri să-și facă o comoară din învățăturile lui Hristos; să învețe ce putere are înaintea lui Dumnezeu umilința, ce valoare are la el o iubire curată și cât este de bună și mare teama de el. Ea mântuiește pe cei care, cu sfințenie, o practică în curăția sufletului. Dumnezeu cercetează gândurile și intențiile minții. Duhul Său este în noi și-L va lua de la noi atunci când va voi.
Toate acestea sunt confirmate de credința pe care o avem în Hristos. El, prin Duhul Sfânt, așa ne îndeamnă: Veniți, fiilor, și ascultați-mă; vă voi învăța frica de Domnul. Cine este omul care dorește viața, care vrea zile multe ca să vadă binele? Ferește-ți limba de răutate și buzele de vorbe înșelătoare; fugi de rău și fă binele, caută pacea și urmeaz-o (Ps 33,12-15).
Milostiv și darnic în binefaceri față de toți, El este Tatăl care are o iubire specială față de cei care se tem de El. Cu iubire și bunătate, El își revarsă harurile asupra celor care se apropie de El cu inimă simplă. De aceea, să nu avem inima împărțită, iar sufletul nostru să nu se mândrească pentru darurile Sale incomparabile și minu­nate. (Sf Clement Romanul)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut