Menu Home

Viața Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan

Din Sfintele Evanghelii ştim că Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan era fiul lui Zevedeu și fratele Sfântului Apostol Iacov (Matei 4, 21; 10, 2; Marcu 1, 19); originar din Betsaida Galileei, oraşul Sfinţilor Apostoli Petru şi Andrei (Joan 1, 44), el se îndeletnicea cu pescuitul în Marea Tiberiadei. Mama sa, Salomeea, despre care pomenesc Sfinţii Evanghelişti Matei (Matei 27, 56) şi Marcu (Marcu 15, 40), era cea mai mică dintre cele trei fiice ale bătrânului Iosif, logodnicul Sfintei Fecioare Maria, fiind una dintre femeile mironosiţe, care ÎI însoțeau pe Mântuitorul în călătoriile Sale şi care ajutau cu bunurile lor la întreţinerea Lui şi a Apostolilor Săi (Marcu 15, 41; Luca 8, 3). Salomeea este amintită de Sfântul Evanghelist Marcu şi între femeile mironosiţe (Marcu 16, 1), care s-au învrednicit cele dintâi să afle despre Învierea Domnului (Marcu 16, 6-7).

Înainte de a deveni ucenic al Mântuitorului, Sfântul Apostol și Evanghelist loan a fost ucenicul Sfântului loan Botezătorul, alături de Andrei, fratele lui Simon Petru (Ioan 1, 35-40). loan şi fratele său mai mare lacov, au fost chemaţi de lisus şi aleşi Apostoli (Marei 4, 21), fiind, împreună cu Petru, de față la învierea fiicei lui lair (Marcu 5, 37), la Schimbarea la Faţă a Mântuitorului lisus Hristos (Marei 17, 1-2) şi la rugăciunea Domnului din grădina Ghetsimani (Marei 26, 37).

Ca şi fratele său Iacov, loan avea o râvnă deosebită de a urma lui Hristos, fapt pentru care Domnul i-a şi numit „fiii tunetului” (Marcu 3, 17). Stăpânit de acest temperament aprins, numai el şi Petru au însoţit pe lisus până în curtea arhiereului Caiafa (Joan 18, 15-16); iar după ce Petru s-a lepădat de lisus în curtea arhiereului (Joan 18, 17-27), numai Sfântul Evanghelist loan a mers după lisus, însoțit de sfintele femei, până la locul răstignirii (Joan 19, 25-26). Văzându-l stând lângă Cruce împreună cu Maica Sa, lisus i-a zis: „lată, mama ta! Și, din ceasul acela, el a luat-o în casa sa”

| (loan 19, 27).

Tot Sfântul Apostol şi Evanghelist loan este cel dintâi dintre Sfinţii Apostoli care a ajuns, în dimineaţa Învierii, la mormântul aflat gol (loan 20, 2-8) şi este primul care L a recunoscut pe lisus, când S a arătat după Înviere pe țarmul Ghenizaretului şi a avut loc pescuirea minunată (Joan 21, 6 8).

În cartea Faprele Apostolilor aflăm că Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan a rămas cu ceilalți Sfinţi Apostoli, cu Maica Domnului şi cu sfintele femei în Ierusalim, după Înălțarea Domnului (Fapte 1, 13 14), fiind de faţă la alegerea Apostolului Matia în locul lui Iuda vânzătorul (Fapte 1, 26) şi la Pogorârea Sfântului Duh (Fapte 2, 1 4). A fost împreună cu Sfântul Apostol Petru la vindecarea ologului de la templu (Fapte 3, 1 8), apoi a fost închis împreună cu Sfântul Apostol Petru, judecat, dar eliberat de teama poporului (Fapre 4, 21). A fost închis din nou cu toţi Sfinţii Apostoli, dar un înger i a eliberat pe toți (Fapte 5, 18 20); din nou au fost închişi, batuţi şi, de teama mulțimilor, au fost din nou eliberaţi (Fapre 5, 40).

Sfântul Apostol și Evanghelist loan a fost de faţă la alegerea celor 7 diaconi şi împreună cu ceilalţi Sfinţi Apostoli, care, „dupa ce s au rugat, şi au pus mâinile peste ei” (Fapte 6, 2 6). Apoi a fost trimis împreună cu Sfântul Apostol Petru în Samaria, pentru a împărtăşi Duhul Sfânt celor botezați de diaconul Filip (Fapte 8, 14 17). Intensificându se prigoana lui Irod Agripa I, Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan, împreună cu ceilalți Sfinţi Apostoli, a părăsit Ierusalimul şi ludeea. Et n a fost în Ierusalim în anul 44, când fratele sau, Sfântul Apostol Iacov, a fost omorât de Irod Agripa I, prin taierea capului, şi nici când, după convertire, a venit Sfântul Apostol Pavel, care a păsit numai pe Sfântul Apostol Petru şi pe Sfântul Apostol Iacov, fratele Domnului (Galateni 1, 19), unul din cei patru fii ai batrânului Iosif, pe care i a avut cu soția sa, ce a murit înainte de a se logodi Iosif cu Sfânta Fecioară Maria.

Pe Sfântul Evanghelist loan îl întâlneşte Sfantul Apostol! Pavel in Ierusalim, la Sinodul din anul 49, şi | numește „stâlp a! Bisericii”, alături de Sfântul Apostol Petru şi de Sfântul Apostol Iacov, fratele Domnului (Galateni 2, 9); dar, când s a întors la Ierusalim din a treia călatorie, n-a mai găsit decât pe Sfântul Apostol Iacov, fratele Domnului (Fapte 21, 18), care era episcop în Ierusalim. Din Apocalipsă aflăm că Sfântul loan a fost exilat în insula Patmos „pentru Cuvântul lui Dumnezeu şi pentru mărturia lui lisus” (Apocalipsa 1, 9).

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut