Menu Home

Punerea în lucrare a poruncii a șaptea bisericești

Căci se vor ridica hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor da semne mari şi chiar minuni, ca să amăgească, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi. (Matei 24, 24)

Nimeni să nu vă amăgească cu cuvinte deşarte, căci pentru acestea vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. (Efeseni 5, 6)

Să nu vă amăgească nimeni, cu nici un chip; căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credinţă şi nu se va da pe faţă omul nelegiuirii, fiul pierzării ( 2 Tesaloniceni 2, 3)

Copii, nimeni să nu vă amăgească. Cel ce săvârşeşte dreptatea este drept, precum Acela drept este. (1 Ioan 3, 7)

A șaptea poruncă bisericească prevede: Să nu citim cărțile ereticilor!

Ce invata aceasta porunca?

Sfânta noastră Biserică Ortodoxă, având de la Dumnezeu chemarea să călăuzească pe creștini pe drumul dreptei învățături, are datoria să atragă luarea-aminte a acestora asupra tuturor lucrurilor care i-ar putea abate de la acest drum sfânt. Astfel, prin porunca aceasta le cere celor care nu sunt întăriți în cunoașterea și înțelegerea cuvântului dumnezeiesc să se ferească de citirea cărților potrivnice credinței adevărate, cum sunt cele ale ereticilor, spre a nu fi amăgiți de învățături pierzătoare de suflet (I Tim. 4, 7), ci să se hrănească „cu cuvintele credinței și ale bunei învățături” (I Tim. 4, 6).

În timpul vizitelor pastorale misionare din parohie, mai 2017, credincioșii au îndepărtat din casele lor diverse „tracturi”, broșuri și cărți de suflet vătămâtoare, materiale tipărite ale religiei ce propovăduiește un dumnezeu fals.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut