Menu Home

Jertfa și Taina creștinilor

Sfânta Euharistie este piatra de temelie a cultului Legii celei Noi pusă de Mântuitorul la Cina cea de Taină (ultima cină pascală pe care o ia cu ucenicii Săi), când „a luat lisus pâine şi binecuvântând, a frânt şi le-a dat lor (ucenicilor) şi a zis:«Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu». Şi luând paharul, mulţumind le-a dat şi au băut din el toţi. Şi a zis lor: «Acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă»” (Marcu 14, 22-24; cf. Matei 26, 26-28). Iisus prefigurează acum, în chip nesângeros, jertfa sângeroasă pe care avea s-o aducă pe Golgota, ca expresie supremă a iubirii Sale pentru oameni. Prin instituirea Sfintei Euharistii, Iisus pune nu numai temelia cultului creştin, „al Legii celei noi”, care trebuia să perpetueze amintirea Jertfei Sale şi legătura Sa permanentă cu credincioşii, ci fixează şi materia nesângeroasă a Euharistiei (pâinea şi vinul), precum şi ritualul euharistic, formele noului cult, din care se vor dezvolta treptat, mai târziu, toate celelalte forme ale sale (rugăciunea şi lauda lui Dumnezeu, citiri din cărţile sfinte. cântările religioase, harismele). Euharistia, ca fundament al Sfintei Liturghii, nu este un simplu act sacramental, ci o continuă actualizare a actului răscumpărător al Jertfei şi Învierii lui Iisus. De aceea spune Sf. Apostol Pavel: „Hristos, Cel ce a murit şi mai ales Cel ce a înviat. Care şi este de-a dreapta lui Dumnezeu, Care mijloceşte pentru noi” (Romani 8, 34), „aducând o singură jertfă pentru păcate, a şezut în vecii vecilor, de-a dreapta lui Dumnezeu… Căci printr-o singură jertfă adusă, a adus la veşnică desăvârşire pe cei ce se sfinţesc” (Evrei 10,12 şi 14)

(Pr. Prof. Ene Branişte, Prof. Ecaterina Branişte, „Dicţionar de cunoştinţe religioase”)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut