Menu Home

Am fost în pământul în care curge miere şi lapte şi iată roadele lui

Trimiţându-i pe aceştia din pustiul Paran ca să iscodească pământul Canaanului, Moise le-a zis: „Suiţi-vă din pustiul acesta şi vă urcaţi pe munte şi cercetaţi ce pământ este şi ce popor locuieşte în el; de este tare sau slab, mult la număr sau puţin;

Cum este ţara pe care o locuieşte: bună sau rea, cum sunt oraşele în care trăieşte el: cu ziduri sau fără ziduri;

Cum este pământul: gras sau slab, de sunt pe el copaci sau nu. Fiţi curajoşi şi luaţi din roadele pământului aceluia”. Aceasta se petrecea pe vremea coacerii strugurilor.

Şi s-au dus ei şi au cercetat pământul de la pustiul Ţin până la Rehob, care vine lângă Hamat.

De acolo au trecut în partea de miazăzi a Canaanului şi au mers până la Hebron, unde trăiau Ahiman, Şeşai, şi Talmai, copiii lui Enac. Hebronul fusese zidit cu şapte ani înaintea oraşului egiptean Ţoan.

Apoi au venit până în valea Eşcol, au cercetat-o şi au tăiat de acolo o viţă de vie cu un strugure de poamă şi au dus-o doi pe pârghie. Au mai luat de asemenea rodii şi smochine.

Locul acesta l-au numit ei valea Eşcol, adică valea strugurelui, de la strugurele de poamă pe care l-au tăiat de acolo fiii lui Israel.

Şi după ce au cercetat ei pământul, s-au întors după patruzeci de zile

Şi, mergând, au venit la Moise şi la Aaron şi la toată obştea fiilor lui Israel, la Cadeş, în pustiul Paran, şi le-au adus lor şi întregii obşti viţa şi le-au arătat roadele pământului aceluia.

Apoi le-au povestit şi au zis: „Am fost în pământul în care ne-ai trimis, pământul în care curge miere şi lapte şi iată roadele lui”. (Numeri 13, 18-28)

Semn al mulțumirii, dragostei și comuniunii, creștini originari din Plevna, binecuvântați cu darul pelerinajului la Locurile Sfinte, au făcut comună cu noi bucuria lor duhovnicească, aducând de acolo și oferind comunității noastre daruri pentru cultul divin (icoană, mir, vin și tămâie), ca pregustări ale darurilor magilor pentru pruncul Iisus, la acest timp pregătitor pentru Crăciun. Ne rugăm și noi așadar și mulțumim fraților în credință Sorin, Ana, Florin, Camelia, Constantin, Florentina.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut