Cel mai vârstnic creștin din parohie, Gheorghe Ioniță, născut când...

Cel mai vârstnic creștin din parohie, Gheorghe Ioniță, născut când România Mare împlinea 10 ani, mărturisind credința cu multă dăruire, a trecut la Domnul. Împlinind faptele sfintilor pomeniți la 22 noiembrie, Valerian şi Tiburtie, (care se făcuseră vestiţi pentru milostenia lor la săraci şi prin nevoinţa lor de a înmormânta pe fraţii creştini străini, morţi pentru Hristos), primind ascultarea de consilier al parohiei, s- a implicat, cu multă daruire, în toate lucrările administrative sau filantropice ale enoriei.

Ne rugăm ca faptele lui bune să-l însoțească, să primească o cunună neveștejită a măririi, să fie primit în ceata sfinților, ale caror fapte le-a imitat cu multă osârdie. Veșnica lui pomenire!

0%
încărcat
Se încarcă
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...