Menu Home

Cel mai vârstnic creștin din parohie, Gheorghe Ioniță, născut când…

Cel mai vârstnic creștin din parohie, Gheorghe Ioniță, născut când România Mare împlinea 10 ani, mărturisind credința cu multă dăruire, a trecut la Domnul. Împlinind faptele sfintilor pomeniți la 22 noiembrie, Valerian şi Tiburtie, (care se făcuseră vestiţi pentru milostenia lor la săraci şi prin nevoinţa lor de a înmormânta pe fraţii creştini străini, morţi pentru Hristos), primind ascultarea de consilier al parohiei, s- a implicat, cu multă daruire, în toate lucrările administrative sau filantropice ale enoriei.

Ne rugăm ca faptele lui bune să-l însoțească, să primească o cunună neveștejită a măririi, să fie primit în ceata sfinților, ale caror fapte le-a imitat cu multă osârdie. Veșnica lui pomenire!

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut