Menu Home

Nicolae Sfântul și Arie cel nebun

Înțelepciunea ta cea întru tot cinstită, Sf Nicolae, pe Arie cel rătăcit l-a rușinat și a surpat înălțările gândurilor celor diavolești ale lui Arie cel bârfitor. (Acatist)

În cultul Bisericii, Sf Nicolae (alături de alți parinți ai sinodului I, ca Sf Atanasie cel Mare sau Sf Spiridon) este lăudat pentru lupta sa pentru Ortodoxie în fața ereziei lui Arie, cel nebun.

Erezia lui Arie nu este exclusiv trinitară, ci şi hristologică. Arie „cel nebun“ nega divinitatea, egalitatea şi deofiinţimea Fiului cu Tatăl, învăţând că Iisus Hristos este fiul lui Dumnezeu, dar nu este născut din veci din Tatăl şi nici de o fiinţă cu El, ci creat.

Principiile acestei concepţii raţionale (gnostico-filosofice) sunt următoarele: 

1. Singurul principiu necreat şi nenăscut este DumnezeuTatăl; Tatăl este întru totul independent, iar Fiul este dependent de fiinţa Tatălui

2. Fiul nu este creat din fiinţa Tatălui, ci din voinţa Lui, din nimic, fiind prima Sa creatură. Arie, influenţat de Filon din Alexandria susţinătorul concepţiei despre Logosul-Demiurg, afirma că Dumnezeu fiind absolut transcendent nu poate intra în raport direct cu lumea, motiv pentru care creează o fiinţă intermediară între El şi lume, ca instrument de creaţie. Prin urmare, Fiul are existenţa înainte de timp, dar nu din eternitate, „a existat un timp când El, Fiul, nu era.” 

3. În sfârşit, Arie mai susţinea că Fiul poate fi numit şi Dumnezeu, deoarece, datorită harului divin pe care L-a primit de la Tatăl, a devenit un Fiu adaptiv al Tatălui Dar nu este Dumnezeu adevărat, căci, după natura şi proprietăţile sale, Fiul este străin şi întru totul neasemănător Tatălui. Substanţa Tatălui faţă de a Fiului se deosebeşte atât de mult, cum se deosebeşte infinitul faţă de finit“.

În fața acestor blestemății și nebunii, Sf Nicolae a rămas în istoria Bisericii ca cel ce

  • a sfărâmat capul cel diavolesc prin rugăciuni;
  • întărit Ortodoxiei;
  • a astupat gurile ereticilor;
  • a rușinat pe Arie cel orbit cu eresul și toată lumea a voit să o curețe de învățăturile lui cele nedreaptă;
  • a rușinat pe Arie înșelătorul la sobor și l-a învins;
  • cel care izgonește dintre noi pe slujitorii cei diavolești;
  • împotrivindu-se eresului lui Arie, cel de trei ori blestemat, a rușinat a lui fără de Dumnezeu învățătură și, ca pe un al doilea Iuda surpându-l, l-a lăsat;
  • a stricat trâmbița eresurilor lui Arie;
  • având îndrăznire către Hristos, turma Lui o păzește de lupii cei văzuți și nevăzuți;
  • a rușinat basmul eresurilor lui Arie;

De aceea drept și plăcut lucru este a cânta împreună cu Sf Nicolae:

Cum voi mărturisi această taină mare? Cel fără de trup Se întrupează. Cuvântul prinde formă văzută şi grea; Cel nevăzut Se face văzut; Cel nepipăit Se pipăie; Cel fără de început Se Începe și Fiul lui Dumnezeu Se face Fiu al omului. lisus Hristos, Acelaşi ieri și astăzi și în veac”.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut