Menu Home

Cântare celei ce prin mâna cea mânioasă a părintelui a fost dată în mâna Părintelui ceresc

Trup plăpând ai avut, dar pe vrăjmaşul cel fără de trup ai biruit, fiind îmbrăcată de Hristos în armura iubirii şi a smereniei, iar acum în strălucirea cea luminoasă a slavei Sale.

Lauda fecioarelor înţelepte şi bucuria celor necăjiţi te arăţi muceniţă Filofteia, ceea ce prin viforul pătimirilor ai trecut netulburată şi prin mâna cea mânioasă a părintelui tău ai fost dată prin mucenicie în mâna Părintelui ceresc, pe Care roagă-l să ne deschidă şi nouă braţele milostivirii Sale spre iertare.

Pământul românesc saltă şi se bucură la prăznuirea ta, căci icoana vieţii tale este întărire pentru cei ce rabdă nedreptăţi, mângâiere fecioarelor înţelepte şi izvor de luminare celor aflaţi în nevoinţe călugăreşti.

Prin pilda vieţii tale, învaţă-ne şi pe noi a ne împodobi sufletele cu lumina faptelor bune, ca să dobândim de la Hristos plata ostenelilor pământeşti şi grădinile cele minunate ale Raiului. (Paraclisul Sf Filofteia, 7 decembrie)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut