Menu Home

Mulțumire aducem, ca nişte robi nevrednici

În duminica Sfinților Părinți după trup ai Domnului, 23 decembrie 2018, încheindu-se șantierul din biserica parohială (injectarea substanței contra igrasiei, tencuirea turlei, instalația de încalzire) ce a dovedit implicare reală, concretă, necondiționată a comunității, înainte de începerea Sfintei Liturghii am adus mulțumire ca nişte robi nevrednici, cu umilinţă, bunătăţii Domnului pentru binefacerile ce au fost asupra comunității noastre, rugând cu umilinţă nemăsurata şi nespusa Lui milostivire ca, precum a binevoit a primi rugăciunile robilor Săi şi cu milostivire ne-a învrednicit a ni se împlini cererile, aşa şi de acum înainte să fim binecuvântați cu har.

Întrucât biserica a trebuit a se repara prin oameni, care nu au asupra lor sfântul dar al preoţie și socotind că, aceşti oameni nesfinţiţi umblând prin ea, poate vor fi săvârşit oarecare fapte necuviincioase, care ar aduce vreo întinare sfintei biserici, „venim acum cu credinţă şi osârdie la Tine, Care eşti adevărata curăţie şi sfinţenie, şi cu umilinţă ne rugăm, caută cu ochiul Tău cel milostiv şi iarăşi ne primeşte pe noi şi curăţeşte-o pe ea de întinăciunea ce i s-a întâmplat şi o arată plină de curăţenia şi de sfinţenia ce a avut mai înainte, ca să putem înălţa în ea jertfe curate şi fără de sânge; căci numai Tu singur poţi să stînţeşti pe cei ce-şi întorc inima către Tine, şi să ne curăţeşti pe noi în chip desăvârşit de sfatul viclean şi de toată nepriceperea şi îndoiala. Că Tu eşti sfinţirea noastră şi Tie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor”. 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut