Menu Home

Doamne, pentru binefacerile Tale, pe care cu îmbelşugare le-ai vărsat…

Doamne, pentru binefacerile Tale, pe care cu îmbelşugare le-ai vărsat asupra robilor Tăi, cădem înaintea Ta şi, ca unui Dumnezeu, Îţi aducem doxologie şi cu umilinţă strigăm: Izbăveşte din toate nevoile pe robii Tăi şi, ca un milostiv, totdeauna împlineşte şi îndreptează spre bine dorinţele noastre ale tuturor. Cu stăruinţă ne rugăm Tie, auzi-ne şi ne miluieste. 

Pentru ca să binecuvintezi cu bunătatea Ta cununa anului ce a sosit şi să potoleşti în noi toate vrăjmăşiile, neorânduielile şi luptele cele dinlăuntru şi să ne dăruieşti dragoste tare şi nefăţarnică, unire şi viaţă fără de păcate, ne rugăm Ție, preabunule Doamne, auzi-ne şi ne miluieşte. 

Pentru ca să ne dai ploi la bună vreme, timpurii şi târzii, rouă aducătoare de roade, vânturi potrivite, şi să strălucească lumină şi căldură soarelui, ne rugăm Ție, întru tot îndurate Doamne, auzi-ne şi ne miluieste. 

Pentru ca să-Ți aduci aminte de Sfântă Biserica Ta, să o întăreşti, să o împuterniceşti şi să o păzeşti în veci nevătămată de porţile iadului şi nebiruită de toate cursele vrăjmaşilor celor văzuţi şi nevăzuţi, ne rugăm Ție, Atotţiitorule Stăpâne, auzi-ne şi ne miluieste. 

Pentru ca în anul acesta ce se începe şi în toate zilele vieţii noastre să fim izbăviţi de foamete, de boli, de cutremur, de potop, de grindină, de foc, de sabie,… 

(Te Deum la Anul Nou, 2018)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut